گروه تلگرام خانه عاشقان

عاشقان

    view_headline
    توضیحات کانال/گروه تلگرام

    خانه عاشقان

    view_module
    لینک گروه/کانال تلگرام
    view_headline
    قوانین گروه/کانال تلگرام

    👇قوانین گروه👇
    ✅ پی وی ممنوع⚠️نرو
    ✅لینک=🚫نزار😡👊
    ✅فوش=⛔️نده🤕✌️
    ✅دعوا=👊نکن🤒🤞
    ✅توهین=😩نکن🤔
    ✅بی ادبی=❎نکن😪✊️
    ✅پرو=☝️نشو
    ✅شاخ=🐃نشو😬🖖
    ✅پست=🔞+نزار
    ✅چت=💬بکن
    ✅تبلیغ=📛نکن🙄👌

    view_module
    کلمات کلیدی
    mood_bad
  • No comments yet.
  • chat
    یک نظر ارسال کنید
    keyboard_arrow_up